PME Orange Edible Glitter Flakes - 7.1g

PME Orange Edible Glitter Flakes - 7.1g
Product Ref: 800695
Only £2.48

These PME edible glitter flakes are perfect for adding a touch of sparkle to your bakes.