Wilton Trim-N-Turn Ultra Cake Turntable

Wilton Trim-N-Turn Ultra Cake Turntable
Product Ref: 823118
Only £20.85

Wilton trim-N-Turn cake turntable, Perfect for decorating your celebration cakes.