Sugarflair Airbrush Colour - Pearl White - 60ml

Sugarflair Airbrush Colour - Pearl White - 60ml
Product Ref: 54382
Only £6.15

This edible Sugarflair airbrush colour in pearl white will allow you to spray a pearl white colour onto your celebration cake!